0

سمینار

هزینه تهیه سمینار های کلاسی و دانشگاهی


با بیوپروژه سمینار های بی نظیر با حداقل قیمت را در کلاس درس ارائه دهید.


از نظر هزینه ای سه سطح برای تهیه سمینار را در نظر گرفته ایم.


سطح ۱ : سمینار ساده کلاسی صفحه ای ۲۰۰۰ تومان


سطح ۲ : هر صفحه سمینار پیشرفته ( شامل بخش بندی و رفرنس زنی ) ۴۰۰۰ تومان


سطح ۳ : هر صفحه سمینار حرفه ای ( شامل سمینار سمینار پیشرفته و تهیه پاورپوینت ساده) ۶۰۰۰ تومان

 

• برای جلوگیری از هرگونه مشکل، پس از برآورد هزینه، یک سوم از کل مبلغ به عنوان بیانه در ابتدای کار گرفته می شود.