0

پاورپوینت

هزینه طراحی و ساخت پاور پوینت


با بیوپروژه پاورپوینت هایی بی نظیر با حداقل قیمت را بر روی پرده ببرید.

برنزی

ت ۷۰۰ هر اسلاید
 • شکل های اختصاصی
 • اسمارت چارت پیشرفته
 • پس زمینه اختصاصی مناسب
 • زمان بندی افکت ها
 • انتقال ساده
 • شماره گذاری صفحات
 • صداگذاری
 • قراردادن عکس
 • ویرایش فایل در پاورپوینت

نقره ای

ت ۱۹۰۰ هر اسلاید
 • شکل های اختصاصی
 • اسمارت چارت پیشرفته
 • پس زمینه اختصاصی مناسب
 • زمان بندی افکت ها
 • انتقال پیشرفته
 • شماره گذاری صفحات
 • صداگذاری
 • قراردادن عکس
 • ویرایش فایل در پاورپوینت

طلائی

ت ۳۸۰۰ هر اسلاید
 • شکل های اختصاصی
 • اسمارت چارت پیشرفته
 • پس زمینه اختصاصی مناسب
 • زمان بندی افکت ها
 • انتقال پیشرفته
 • شماره گذاری صفحات
 • صداگذاری
 • قراردادن عکس
 • ویرایش فایل در پاورپوینت

حرفه ای

ت ۶۵۰۰ هر اسلاید
 • شکل های اختصاصی
 • اسمارت چارت پیشرفته
 • پس زمینه اختصاصی مناسب
 • زمان بندی افکت ها
 • انتقال پیشرفته
 • شماره گذاری صفحات
 • صدا گذاری
 • قراردادن عکس
 • ویرایش فایل در پاورپوینت
محبوب

• هر اسلاید پاور از پایان نامه بین ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان می باشد.
• قیمت های فوق در صورتی است که متن به صورت تایپ شده در اختیار ما قرار گیرد.
• قیمت تایپ به صورت جداگانه هر اسلاید ۸۰۰ تومان گرفته می شود.
• قیمت تحقیق نیز به صورت جداگانه اسلایدی ۸۰۰ تومان می باشد.
• پس از برآورد هزینه، یک سوم از کل مبلغ به عنوان بیانه در ابتدای کار گرفته می شود.