0
لیست مطالب
sjr

sjr چیست ؟

هم اکنون مقایسه مقالات علمی و برآورد کیفی آن‌ها از طریق برخی پارامترها و شاخص‌ها به امری قابل توجه و واجب تبدیل شده است. در زمینه پژوهش های علمی یا استفاده از داده‌های دیگر پژوهش های علمی ابتدا باید از ...
impact-factor

ایمپکت فاکتور

ایمپکت فاکتور یا ضریب تاثیر (Impact Factor) یک مجله‌ی پژوهشی، مقیاس نشان دادن میانگین سالانه تعداد ارجاعات به مقالات منتشر شده در آن مجله است. ایمپکت فاکتور یک شاخص برای نمایش اهمیت نسبی هر مجله در حیطه تخصصی خود می ...
journal

ژورنال

ژورنال علمی یا ژورنال آکادمیک نشریه‌ای است که با نظم خاصی پژوهش‌هایی را در رشته های دانشگاهی به خصوصی به کمک داورهای مجرب منتشر می‌کند. این ژورنال‌ها مکانی جهت معرفی کامل و با اهمیت پژوهش‌های نوین و نقد و بررسی ...